Hem

Välkommen till lärarsidan CastenSVA som i första hand är ett redskap för kommunikation mellan mig Angelica Castenskiold och mina elever i de olika Sva-kurserna på Arlandagymnasiet. I andra hand är det ett sätt för mig som Sva-lärare på gymnasiet att sprida arbetssätt och goda exempel på hur man kan arbeta både med formativ bedömning och IKT på ett utvecklande sätt både för elever och lärare.

Jag nås bäst via min e-mail som är följande: angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se och mitt arbetsrum är uppe i programarbetslaget för vård och omsorg.