Sista uppgiften i kursen Sva 1 yrk innan betygsättning!

Det är dags för den sista uppgiften i kursen och denna måste ni göra för att undvika F i kursen.

Individuell uppgift: språksociologi och jämförelse med modersmålet i Sva 1

 

 1. Läs s. 229-249 i din lärobok.
 2. Gör den andra diskussionsövningen på s. 234 (den som börjar ”Alla gör vi oss bilder av hur en person är…,”), men du ska göra den i skriftlig form genom att du svarar på frågorna i digiexam till mig, exam id får du av Angelica under lektionen.
 3. Gör sedan diskussionsövningen på s. 247, men även den i skriftlig form på digiexam till mig där dina svar på frågorna finns med.
 4. Svara på en sista fråga som handlar om att du ska jämföra dina tankar och svar på tidigare frågor med hur det kan se ut/låta på ditt modersmål. Har man annorlunda tankar om olika språksociolekter på ditt modersmål? Har man låneord från engelskan och/eller övriga språk i ungdomsspråk och slang? Vilka i sådana fall?

 

 

E:

E10: Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

E12: Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

C:

C13: Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C15: Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

A:

A13: Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

A15: Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

 

Sista examinationsuppgiften i kursen innan betygsättning!

Sista uppgiften i Sva 1 studieinriktad innan betygsättning

Mål 3 och 8

Mål 3: ”Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.”

Mål 8: ”Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.”

 1.  Läs s.212-227 i din lärobok innan du börjar med uppgiften. Angelica pratar om sidorna. Angelica väljer en film vi ska se.
 2.   Sök på ”Handlingen i Iliaden” på Wikipedia och bilda dig en uppfattning om hur boken Iliaden börjar, vilka personer som är viktiga i den och hur den slutar. Klicka gärna vidare på de blåmarkerade namnen om du undrar vilka personerna är. 
 3. Gör en textmall utifrån hur en filmanalys ska se ut och innehålla på s. 224 i din lärobok. I textmallen behöver du en avslutande underrubrik som heter ”Jämförelse mellan Iliaden och Troja” Gör mallen i ett nytt dokument som du döper till ”Filmanalys av Troja Sva 1 studie Förnamn Efternamn”.
 4. Vi tittar tillsammans på filmen i klassen.
 5.  Man svarar på frågor efter filmen. Frågorna kan vara om de olika personligheterna i filmen, om vad som händer och hur språket ändras beroende på vem man pratar till. Man skriver minst två nya ord med förklaringar till orden efter filmen.
 6.  Slutligen skriver vi en filmanalys max 1 sida och mall till filmanalys hittar du på s.224 i din lärobok. Det ska innehålla en avslutande del om våra personliga reflektioner över hur man lär sig språk.  Analysen ska mejlas till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se under den sista lektionen med denna uppgift.

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

E13: Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

 

C:

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

C16: Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

 

A:

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

A16: Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

A17: Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.

 

Sista examinationsuppgiften innan kursen är slut! Examinationsdag med start 24/5 på lektionstiden!

Nu är det dags för den sista uppgiften i kursen där du har chans att visa på alla kunskapskrav som du har kvar att visa på i kursen. Det är ingen garanti för att du faktiskt kommer att uppnå dem, men jag ger er en chans att försöka göra ert bästa. I uppgiften finns färdiga punkter/frågor som ni behöver behandla på något sätt, men det är egentligen bara er egen fantasi som sätter gränsen för dina möjligheter att få med det du har kvar.

Ditt ansvar är att kolla upp den sammanställning av kunskapskrav som jag mejlade till er och pratade med er om innan ert argumenterande tal OCH stryka eventuella uppnådda kunskapskrav från det argumenterande talet. Då har du koll på vilka du har kvar att visa på. Dubbelkolla med Angelica under ett lektionstillfälle eller via mejl om du fortfarande är osäker på vilka som är kvar.

Beskrivningen av uppgiften hittar ni här:

Sista uppgiften i Sve 2 innan betygsättning

Viktig länk till Digiexam som du ska använda dig av på skriftliga nationella provet!

Den 28/4 är det dags för skriftligt NP. Här kommer viktig information inför den dagen.

Innan du kommer till lektionen måste du ladda ner digiexam som är en digital app som du måste ha för att du ska kunna skriva provet. Du kan starta nedhämtningen av programmet genom att följa installationsinstruktionerna via länken här nedanför:

https://digiexam.zendesk.com/hc/sv/articles/202243121-Kom-ig%C3%A5ng-med-DigiExam

Information om NP läs och skriv!

Läsförståelsen genomförs på samma datum i hela Sverige och det är den 26/4. Tid 10.00-13.30 i Skrivsalen. Ta med någonting att äta och dricka då ni inte kommer hinna med att äta lunch innan lektionerna som börjar 13.20 på eftermiddagen.

Skrivdelen genomförs också under samma datum i hela Sverige och det är den 28/4 klockan 10.00-14.10 i Skrivsalen. Även här tar du med någonting att äta och dricka under provet.

Läsförståelseuppgift under lektionen 31/3 när Angelica är hemma och vabbar!

I dag är jag hemma med min ena dotter som är sjuk. Förra lektionen fick ni påbörja läsförståelsetest som övning inför riktiga nationella provet efter lovet. Istället för att fortsätta med läsförståelsetestet idag ska ni få en annan läsförståelseuppgift. Läs nedanstående dikt och gör uppgifterna till den. Svaren på frågorna vill jag att ni mejlar till mig idag.

 

Hur kan jag säga…

Hur kan jag säga om din röst är vacker. 

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig

och kommer mig att darra som ett löv

och trasar sönder mig och spränger mig.

Vad vet jag om din hud och dina lemmar.

Det bara skakar mig att de är dina,

så att för mig finns ingen sömn och vila,

tills de är mina.

(Karin Boye,1941)

 

 1. Vad handlar dikten om och varför tycker du det?
 2. Liknelser är när man skriver att någonting/någon är som någonting annat exempelvis ”Du är som en ros.” Vilken liknelse kan du hitta i dikten?
 3. Metaforer är när man skriver att någonting/någon är någonting annat utan att använda sig av ordet som exempelvis ”Du är en ros.” Vilken metafor kan du hitta i dikten?
 4. Vilka ord och/eller meningar i dikten uttrycker starka känslor? Förklara varför du valt just dessa ord och/eller meningar.

Länken till Digiexam som ni MÅSTE ha innan den 6/4!

Den 6/4 är det dags för skriftligt NP. Här kommer viktig information inför den dagen.

Innan du kommer till lektionen måste du ladda ner digiexam som är en digital app som du måste ha för att du ska kunna skriva provet. Du kan starta nedhämtningen av programmet genom att följa installationsinstruktionerna via länken här nedanför:

https://digiexam.zendesk.com/hc/sv/articles/202243121-Kom-ig%C3%A5ng-med-DigiExam

Provet börjar 10.00 i S1056 så du behöver vara plats strax innan. Det kommer att bjudas på nån macka, frukt och festis att dricka under perovet eftersom att det håller på till 14.00. Jag rekommenderar dig dock att också ta med dig någonting eget att äta och dricka eftersom att det inte kommer att bli någon rast emellan. Du ska ha med dig din dator som är laddad och ditt texthäfte med texterna i. Lexikon finns det tillgång till i klassrummet.

Läs alla texter i texthäftet innan provdagen så du inte slösar tid på att läsa texterna för första gången under provdagen.

Sista lektionsuppgiften 31/3!

Under fredagens lektion handlar det om att repetera kursens alla E-kunskapskrav. Detta kommer att vara den sista vanliga lektionen eftersom att jag kommer vara borta och rätta nationella prov den 7/4 och den 21/4 (sista fredagen innan praktiken) ska vi alla på studiebesök. Läs igenom och skriv ner dina svar på frågorna relativt kort. Under lektionen på fredag ska ni alla hinna med att svara minst enkelt på alla frågor. Eftersom att jag är hemma och vabbar så behöver ni göra detta på egen hand. Scrolla ner på sidan här till tidigare inlägg och använd er av tidigare Power Points för att kunna svara på frågorna. Använd också läroboken och om du använder källor utöver det är det viktigt att du källhänvisar noga. Kom ihåg; korta svar på alla frågor först och främst. Om du sedan har tid kan du utveckla och skriva mer i svaren. Mejla in svaren till mig idag. 

LektionsuppgiftRe1313

Inte många lektioner kvar i Sva 1 innan sommarlovet!

Vi har väldigt få lektionstillfällen kvar i kursen eftersom att många datum går bort. Det betyder att ni verkligen behöver vara närvarande och se till att ta igen det ni ligger efter med innan det är försent.

Följande lektioner finns kvar:

30/3 + 31/3 Förberedelser inför läsförståelse på NP – ni övar genom att skriva en gammal läsförståelsedel. Ni måste komma i tid och sprida ut er i klassrummet direkt. Angelica kommer bara starta upp er och sedan komma tillbaka och samla in proven under båda lektionerna. Detta är bara en övning så se till att göra provet för din egen skull utan att prata med någon under tiden eller använda otillåtna hjälpmedel.

6/4 inställd lektion p.g.a. att treorna har sitt NP. 

7/4 inställd lektion p.g.a. att jag är borta och rättar prov med övriga lärare i svenska.

PÅSKLOV!

20/4  Förberedelser inför läsförståelsen på NP

21/4 Badr kommer på besök och svarar på frågor om sin bok.

26/4 Ni skriver läsförståelse på NP 10.00-12.00!

27/4 Förberedelser inför skriftligt NP

28/4 Ni skriver skriftliga delen på NP 10.00-13.00!

4/5 Inställd lektion p.g.a. att Angelica är borta och rättar med de andra svensklärarna.

5/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

11/5 + 12/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

18/5 + 19/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

25/5 + 26/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

1/6 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

2/6 STUDENTEN!

8/6 + 9/6 Uppsamling för alla med F-varning i kursen!

Få lektionstillfällen kvar i kursen innan studenten!

Vi har väldigt få lektionstillfällen kvar i kursen eftersom att många datum går bort. Det betyder att ni verkligen behöver vara närvarande och se till att ta igen det ni ligger efter med innan det är försent.

Följande lektioner finns kvar:

30/3 + 31/3 Förberedelser inför skriftligt NP

6/4 klockan 10-00-14.00 Skriver ni skriftligt NP!

PÅSKLOV!

20/4 + 21/4 Förberedelser inför muntligt NP

27/4 Förberedelser inför muntligt NP

3/5 Ni håller muntligt NP!

5/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

11/5 + 12/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

18/5 + 19/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

25/5 + 26/5 Uppsamlingslektioner för alla som har F-varning!

1/6 Uppsamlingslektion för alla som har F-varning!

2/6 STUDENTEN!